ინტელექტუალური ვაკუუმის აღების სერია, მასალების შეყვანის კვების პლატფორმა